Legal

Sve fotografije prikazane na http://zanimljivosti.org (u daljem tekstu  ZANIMLJIVOSTI) su vlasništvo njihovih vlasnika. Mi ne zadržavamo bilo kakva autorska prava u vezi pomenutog sadržaja.

Sve fotografije koje se nalaze na ZANIMLJIVOSTI su prikupljene iz različitih javnih izvora, uključujući različite web stranice koje se smatraju javnim.

ZANIMLJIVOSTI čini sve što je moguće da pruži izvor umetnika ili fotografa, ali ponekad se ne mogu naći tačne informacije. Mi poštujemo rad drugih, to je razlog zašto se uvijek trudimo da stavimo link na izvor gdje su pronađene fotografije. Linkove na web stranice koje vlasnik autorskih prava i/ili javne domene u kojoj je prikupljen sadržaj su navedeni iznad svake objave,a prije dela za komentare.

Ako ste prepoznali neku od svojih fotografija, video zapisa ili drugih sadržaja na ZANIMLJIVOSTI što je u kršenju zakona o autorskim pravima, molimo Vas da nam se javite putem kontakt forme. Prema Vašem zahtevu, mi ćemo staviti link na svoj portfolio/stranicu (ako ste vi autor), u protivnom bismo odmah uklonili ovaj materijal sa stranice uz odgovarajući dokaz i identifikaciju. Ili ćemo naći drugi način za rešavanje konfliktne situacije.

Prema Zakonu o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država procedura o izveštavanju kršenja autorskih prava sa ZANIMLJIVOSTI  treba provesti na sledeći način. Morat ćete nam poslati pismeno obaveštenje o kršenju autorskih prava koje uključuje sledeće:

Fizički ili elektronski potpis vlasnika ili osobe koja je ovlaštena da deluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno prekršeno.

Identifikacija rada zaštićenog autorskim pravima za koji se tvrdi da je prekšen, ili, ako je više autorskih dela na jednoj online web stranici pokriveno jednim obaveštenjem, listu takvih radova koji su predstavljeni na stranici.

Identifikacija materijala za koji se tvrdi kršenje prava ili da su predmet kršenja prava, a to je da se mogu ukloniti ili da im se pristup onemogući, i informacije dovoljno razumljive da bi dobavljač usluga mogao pronaći materijal.

Pružanje URL-ova u telu e-pošte je najbolji način da nam se pomogne pronaći materijal na što brži način.
Informacije trebaju biti dovoljno razumljive kako bi dobavljač servisa mogao kontaktirati stranke koje se žale na kršenje zakona, kao što je adresa, telefonski broj i, ako je dostupna, elektronska pošta putem koje se može stupiti u kontakt sa strankom.

Izjava da je stranka koja se žali na kršenje zakona u potpunosti uverena da upotreba materijala na način zbog kojeg je došlo do kršenja prava od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona.

Izjava da su informacije u obaveštenju tačne, a pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da je stranka koja se žali ovlaštena da deluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno prekršeno.

Molimo Vas imajte na umu da u skladu sa članom 512 (f) svaka osoba koja svesno na pogrešan način prikazuje materijal ili aktivnost se smatra kršenjem prava i može se smatrati odgovornom.

Predlažemo vam i da nam se obratite sa informacijama o originalnim izvorima, ako se to ne spominje na stranici.
Mi pronalazimo fotografije na web stranicama koji su obuhvaćene zakonom o Slobodnom korišćenju i vjerujemo da pripadaju javnoj sferi.

Pritužba

Imajte na umu da u skladu sa članom 512 (f) Zakona o autorskim pravima, svaka osoba koja svesno pogrešno prikazuje aktivnost ili materijal koji je uklonjen ili onemogućen greškom ili pogrešnom identifikacijom može se smatrati odgovornom. Molimo vas da se posavetujete o sprovođenju politike koja predviđa prekid u odgovarajućim okolnostima pretplatnika koji ponavljaju kršenje autorskih prava.